Προβολή καλαθιού

Όροι χρήσης

Γενικοί όροι χρήσης

Ο δικτυακός τόπος www.elixis.gr παρέχεται, ως έχει, από την εταιρεία ΔΟΥΒΙΚΑΣ Π. - ΜΑΡΤΑΚΗΣ Κ. & ΣΙΑ Ο.Ε. με διακριτικό τίτλο ELIXIS η οποία εδρεύει στο Ίλιον, Καρπάθου 8, τκ 13122 (εφεξής “Elixis”), με ΑΦΜ 801123903, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στην παρούσα ειδοποίηση. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους ορούς κ προϋποθέσεις, τότε οφείλει να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η εταιρεία Elixis διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή άδεια του χρήστη.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που παρέχονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς του σχεδιασμού, των διακριτικών τίτλων, λογοτύπων, γραφικών, κειμένων, εγγράφων, φωτογραφιών, βάσεων δεδομένων και εν γένει κάθε διακριτικού σημείου και πνευματικού έργου του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Elixis και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δίκαιου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, αναμετάδοση του υλικού, ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της Elixis ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Περιεχόμενο

Η Elixis ελέγχει, αλλά δεν ευθύνεται, για την τυχόν ανατίμηση των ειδών της από την πλευρά των προμηθευτών της. Ενημερώνει σε καθημερινη βάση τα δεδομένα της, για την πλήρη ενημέρωση των χρηστών της χωρίς να φέρει καμία ευθύνη για προϊόντα που εμφανίζουν έλλειψη στις αποθήκες των προμηθευτών ή για προϊόντα που έχουν εξαντληθεί. Επίσης, δεν δεσμεύεται για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη, που έγιναν εκ σφάλματος, ή, παραδρομής και τα οποία δέχεται να διορθώσει οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξη τους. Η Elixis διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει, τροποποιήσει, αναστείλει οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, τις προσφερόμενες στον παρόντα δικτυακό τόπο υπηρεσίες και πληροφορίες.

Η Elixis προσκαλεί τους προμηθευτές να παρακολουθούν τα στοιχεία των προϊόντων τους, ως αυτά αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα, και να ενημερώνουν άμεσα την εταιρεία, σύμφωνα και με τις διατάξεις του N.2557/97, για κάθε επανέκδοση ή ανακαθορισμό της τιμής διάθεσης των προϊόντων τους.

Ευθύνη εταιρείας

Η Elixis συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα αναφορικά με την πώληση καθώς και τις διατάξεις του Ν. 2251/1994 για την Προστασία των Καταναλωτών όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η Elixis στο πλαίσιο των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα ενημερώνει τον χρήστη με βάση τα τηρούμενα κάθε φορά στοιχεία διαθεσιμότητας ή μη, των προϊόντων και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί για τη διαθεσιμότητα αυτών. Σε κάθε περίπτωση αναλαμβάνει να ενημερώσει εγκαίρως τον χρήστη για τη μη διαθεσιμότητα, οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Τυχόν πληρωμές, για μη διαθέσιμα ή εξαντλημένα προϊόντα, θα επιστρέφονται στον χρήστη χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, με τον ίδιο τρόπο που ο χρήστης επέλεξε να πληρώσει την παραγγελία του.

Η Elixis δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον χρήστη από την πρόσβαση και την χρήση του περιεχομένου και των προσφερόμενων πληροφορικών και υπηρεσιών του δικτυακού τόπου. Η Elixis λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την πρόσφορη λειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου, σε καμία περίπτωση όμως δεν εγγυάται ότι τα περιεχόμενα, οι ιστοσελίδες και οι τεχνικές διευκολύνσεις και δυνατότητες του δικτυακού τόπου θα παρέχονται ανελλιπώς και χωρίς προβλήματα, ούτε ότι ο δικτυακός τόπος ή/και οι εξυπηρετητές («servers») μέσω των οποίων συνδέεται αυτός, με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή των επισκεπτών/χρηστών, θα παρέχονται χωρίς ζημιογόνες εφαρμογές οι οποίες εγκαταστάθηκαν εν αγνοία του.

Αποποίηση Ιατρικής ευθύνης

Οι πληροφορίες και οι περιγραφές για τα προϊόντα έρχονται από τους κατασκευαστές τους και ικανοποιούν μόνο το ενημερωτικό κομμάτι και δεν αντικαθιστούν τον ιατρικό επιστήμονα. Οι περιγραφές των προϊόντων δεν αντικαθιστούν σε καμιά περίπτωση την ιατρική συμβουλή. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν δίνει ιατρικές συμβουλές. Οι δηλώσεις αυτές δεν έχουν αξιολογηθεί από τον Οργανισμό Έλεγχου Φαρμάκων και Τροφίμων και δεν έχουν την πρόθεση να διαγνώσουν ή να θεραπεύσουν οποιαδήποτε ασθένεια. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα απευθύνεται σε άτομα από 18 ετών και άνω.

Σύνδεσμοι Παραπομπής («links») με άλλους δικτυακούς τόπους

Οι σύνδεσμοι, «links», που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, οδηγούν σε σελίδες του καταστήματος ή σε κάποιες περιπτώσεις οδηγούν το χρήστη να μεταβεί από αυτό (ηλεκτρονικό κατάστημα) σε ιστοσελίδες τρίτων παροχών, επιχειρήσεων κ.λ.π. Οι σχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της ΕLIXIS και η ELIXIS δεν φέρει ουδεμιά ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μια συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. Η ELIXIS δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του διαδικτύου ή για την οιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Η ELIXIS παρέχει αυτούς τους συνδέσμους στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον επισκέπτη/πελάτη και το γεγονός ότι διαλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν υποδηλώνει ότι η ΕLIXIS εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενο τους.

Επισκέπτης - Χρήστης

Ο χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Ο χρήστης ευθύνεται για την αποκατάσταση κάθε ζημίας που τυχόν προκληθεί στην Elixis ή σε οποιονδήποτε τρίτο, από αθέμιτη ή και κακή χρήση των υπηρεσιών ή σελίδων ή οποιουδήποτε τμήματος του παρόντος δικτυακού τόπου καθώς και από την εισαγωγή, δημοσίευση και μετάδοση, μέσω αυτού, οποιασδήποτε πληροφορίας, κειμένου, λογισμικού ή αρχείου. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν συμφωνεί ή δεν κατανοεί τους παρόντες όρους χρήσης, ολικά ή μερικά, οφείλει να μην επισκέπτεται και χρησιμοποιεί τον παρόν δικτυακό τόπο.

Αγορά προϊόντων

Κάθε άτομο μπορεί να επισκέπτεται ελεύθερα το ηλεκτρονικό κατάστημα της Elixis χωρίς να απαιτείται η παροχή προσωπικών πληροφοριών.

Ο χρήστης ο οποίος αγοράζει από το ηλεκτρονικό κατάστημα υποχρεούται να καταχωρεί προσωπικά στοιχεία που είναι πλήρη και αληθή. Κατά την αγορά ο χρήστης καλείται να υποβάλει τα στοιχεία: α) Ονοματεπώνυμο Φυσικού προσώπου / Νομικού Προσώπου, β) Διεύθυνση / Έδρα, γ) Ταχυδρομικός Κώδικας, δ) Αριθμός Τηλεφώνου, ε) Ε-mail. Η Elixis διατηρεί το δικαίωμα της διαγραφής λογαριασμού χρήστη εάν διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία τα οποία δήλωσε είναι αναληθή, ή επιδιώκει να αλλοιώσει την ιστοσελίδα και την φυσιογνωμία της.